Het werk

Start | Bereikbaarheid | Het werk | Praktijkfoto's | Mijn mening

 

 

 

De huisarts is een vakman die na een hoogstaande universitaire scholing en jarenlange ervaring de best geplaatste persoon is om, samen met de patiŽnt, in wederzijds vertrouwen aan gezondheid te werken. Elke dag opnieuw.

 

De huisarts is een arts die patiŽnten ziet als mensen, niet als nummers. Hij gebruikt daarvoor al zijn kennis en kunde.

Uw huisarts zal er vooral voor zorgen dat mensen gezond blijven. Allerlei raadgevingen en preventieve onderzoeken dienen voor het welzijn van de mensen, zowel jonge als oudere mensen. Als geen ander kent hij de meeste kwaaltjes van kinderen, volwassenen en senioren.

Via allerlei media en informatiekanalen (zoals vb. het internet) komen wij allemaal in contact met wetenschap en kennis. Wij konden daar tot voor enkele jaren alleen maar van dromen. Het hebben van kennis is een verrijking voor iedereen.

 

Die kennis gebruiken om aldus problemen op te lossen is natuurlijk iets helemaal anders. Daarvoor zorgen zware opleidingen en lange ervaring, jaar in jaar uit. Zo wordt uiteindelijk iemand kundig en vakman in de opgedane kennis.

 

Zo ook is de huisarts een vakbekwame expert in heel specifieke kennis. De medische wetenschap in al zijn facetten wordt een hele kunst als ze moet worden toegepast op elkeen waarbij de  kleinste details voor elk individu een aparte toepassing krijgen. De geneeskunde wordt geneeskunst.

 

Kennis moet iedereen vergaren. Kunst is echter uniek. Het ťchte werk van de huisarts is een aaneenschakeling van kunstwerken, elke dag opnieuw. Want elke mens is weer anders. Het is minstens een kunst om zieke mensen gezond te maken. Gezonde mensen gezond houden is daarbovenop een grote uitdaging, elke dag opnieuw.

 

Folders zijn in de wachtzaal en op deze site vrij aanwezig . Natuurlijk is meer specifieke uitleg altijd bij de huisarts zelf te verkrijgen.

 

Bij ziekte zullen doelgerichte vragen en onderzoeken er voor zorgen dat zo vlug mogelijk een juiste diagnose kan worden gesteld. Uw huisarts houdt strikt alle medische gegevens bij die belangrijk zijn om ziekte te voorkomen of zo vlug mogelijk te genezen.  Hij zal er voor zorgen dat bijkomende onderzoeken geen nutteloze kosten voor de patiŽnt zijn. Speciale aandacht wordt besteed aan het medisch voorschrift: juiste en, als het enigszins mogelijk is, goedkope geneesmiddelen.

 

Uw huisarts werkt graag samen met de andere gezondheidswerkers van de 1ste lijn, met name: verpleegkundigen, kinesisten en apothekers. Samen vormen zij een team rond de patiŽnt. Vooral voor onze senioren thuis is dit van groot belang. Aan de ouderlingen in de rusthuizen worden speciale aandacht besteed.

 

Hulp heeft de huisarts natuurlijk vaak nodig. Dit kan via allerlei technische onderzoeken en natuurlijk de specialist. Wanneer je eerst de huisarts raadpleegt als je naar de specialist moet gaan, krijg je van je ziekenfonds meer geld terug terug: dit geldt voor de specialisten in dermato-venereologie, endocrinologie, gastro-enterologie, geriatrie, gynaecologie en verloskunde, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, neurologie, neuropsychiatrie, oftalmologie, ORL-otorhinolaryngologie, pneumologie, psychiatrie, reumatologie, stomatologie, urologie

 

Via het uitgebreide dossiersysteem kan hij vlug gegevens opvragen van labo, radiologie, specialisten uit andere ziekenhuizen in de omgeving. Zo is Uw huisarts de bestgeplaatste persoon om de vooronderzoeken te doen bij een operatie. Dit spaart meestal een extra ziekenhuis-ligdag voor de patiŽnt uit. De huisarts hecht veel belang aan het organiseren van de nazorg in samenspraak met de specialist.

 

De consultatie van zwangere vrouwen gebeurt altijd in totaal overleg met de gynaecologen.

 

Mensen bevragen over gezondheid, klachten en ziekten moet secuur en gericht gebeuren, rekening houdend met de kleinste details. Symptomen zien en erkennen haalt men niet uit tijdschriften of zelfs niet van het internet. Medische problemen aanvoelen en behandelen is meer dan kennis. En de huisarts, meer dan wie ook, meer dan de specialist, wil de gezondheid van gans de mens... .

 

Vaak is Uw huisarts s'avonds op navorming. Wetenschap en medische kennis evolueren dagelijks. Het is dan ook heel belangrijk dat regelmatig die kennis wordt bijgeschaafd via nascholingen.

 

Om het beroep van huisarts in functie van de patiŽnten hoogwaardig te houden, is het van belang dat de huisarts zijn betrokkenheid toont in de verdediging van de beroepsbelangen. De overheid wil veel besparen, dikwijls ten koste van de patiŽnt. Via allerlei organisaties tracht Uw huisarts mee te werken aan een blijvende betaalbare gezondheidszorg in BelgiŽ.

 

Om uit te blazen zijn er de kostbare vrije momenten voor het gezin en de vrijetijdsbesteding. De meeste mensen weten heel goed dat een beetje gezinsleven en vrije tijd zeer belangrijk zijn. Uw huisarts blijft zo top fit en goed gemotiveerd om dag in dag uit blijvend ten dienste te kunnen zijn van de vele patiŽnten.


                                           Start • Bereikbaarheid • Het werk • Praktijkfoto's • Mijn mening                                               

 Geregeld worden nieuwigheden in deze site ingelast. Een kleine zoektocht levert zeker een schat aan informatie op!