Enkele algemene richtlijnen voor de goede en vlotte samenwerking met uw huisarts.

 

 

Ongeveer 1000-tal patiënten doen beroep op uw huisarts om gezond te blijven of gezonder te worden.

Om de werkdruk leefbaar en de consultaties blijvend aangenaam te houden vraagt uw huisarts een beetje respect:

  • Kom liefst in het begin van de raadpleging en niet op het allerlaatste moment. Of je nu vroeg of (te) laat komt: wachttijden blijven even lang. Ten laatste een half uur voor het einde van de raadpleging mag je binnen komen.

  • Huisbezoeken vraag je aan voor 09.30h. Latere aanvragen (tenzij echt dringend) verschuiven automatisch naar de volgende dag.

  • Tijdens de raadpleging wordt in principe maximaal 2 personen toegelaten. Een ganse familie in de consultatieruimte is niet prettig werken.

  • Anderstaligen hebben liefst een nederlandstalig sprekende familielid of kennis bij zodat je alles begrijpt wat met uw huisarts wordt besproken.

  • De honorering (betaling), gewone of 3debetalende, is steeds per persoon. De betaling gebeurt niet per familie of per huishouden.

  • Er worden géén gratis attesten of voorschriften afgeleverd. Uw arts onderschrijft enkel verantwoorde attesten en documenten: deze kunnen alleen maar ondertekend worden ter gelegenheid van een consultatie.

  • Er worden géén systematische naschriften van welke aard dan ook meer afgeleverd. Uw huisarts maakt voorschriften voor de apotheker, kinesisten, verpleegkundigen en allerlei andere hulpverleners: deze worden dus gevraagd en u door de huisarts ondertekend afgeleverd vooraf aan het bezoek aan apotheker, kinesist en verpleegkundige, niet nadien.

 

   


                                                                                          

 Geregeld worden nieuwigheden in deze site ingelast. Een kleine zoektocht levert zeker een schat aan informatie op!